​កម្មវិធី​ ​M​T​5

​កម្មវិធី​ជួញ​ដូរ

​កម្មវិធី​ជួញ​ដូរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជឿ​ទុកចិត្ដ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ ​M​T​5

​កម្មវិធី​ ​Me​t​a​Trader​5 (​M​T​5) ​គឺជា​កម្មវិធី​ជួញ​ដូរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​លើ​ឧបករណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាច្រើន​ប្រភេទ។​ ​កម្មវិធី​ ​M​T​5 ​គាំទ្រ​វិធី​សា​ស្រ្ត​វិនិយោគ​បែប​ការពារ​ហា​និ​ភ័យ​ ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​បញ្ជាទិញ​-​លក់​ជាច្រើន​លើ​ ​ផលិតផល​វិនិយោគ​តែមួយ​ ​ក្នុង​ទិសដៅ​ដូចគ្នា​ ​ឬ​ប​ញ្រ្ចា​ស​គ្នា​។​កម្មវិធី​ ​M​T​5 ​ផ្ដល់​នូវ​មុខងារ​ ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ជួញ​ដូរ​មាន​ភាព​ពេញលេញ​ ​និង​ប្រកបដោយ​ភាព​បត់បែន​។​ ​កម្មវិធី​ ​M​T​5 ​ផ្ដល់​នូវ​អ្វី​គ្រប់យ៉ាង​ដែល​លោកអ្នក​ត្រូវការ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ ​និង​ងាយស្រួល​បំផុត។

​មុខងារ​ជួញ​ដូរ​របស់​កម្មវិធី​ ​M​T​5 ​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​ចល័ត​នានា

​កម្មវិធី M​T​5 ​គឺ​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​ចល័ត​ផ្សេងៗ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ប្រើ​កម្មវិធី​បន្ថែម ឬ​កម្មវិធី​ជំនួយ ដែល​ផ្តល់​ជូន​អ្នកប្រើប្រាស់​នូវ​ភាព​បត់បែន និង​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត​ជួញ​ដូរ​របស់​ពួកគាត់​។ កម្មវិធី M​T​5 ​មាននៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្ដិការ And​ro​i​d ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្ដិការ i​OS ​និង Window​s​។